عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محدود بودن منابع نفتی توجه بشر امروزی را به تهیه مواد اولیه صنعتی از فرمالدئید معطوف داشته است .فرمالدئید به عنوان یکی از فعالترین ترکیبات یک کربنه است که به سهولت از گاز طبیعی قابل تهیه است .از زمان کشف این ترکیب واکنشهای متعددی از آن شناسایی شده است .یکی از این واکنشها پلی کوندانزاسیون فرمالدئید می‌شود.سنتز این قندها که قسمت اول تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهد ، ارزانترین روش در شیمی فرمالدئید بشمار می‌رود.در این تحقیق فرمالین صنعتی بدون رقیق کردن و تخلیص ، تحت شرایط مناسب PH و ...

در این پایان‌نامه دو دسته از مواد که برسیستم مواد فعال سطحی در محیط آبی تاثیر می‌گذارند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. دسته اول موادی که بر محیط و ساختمان میسلها تاثیر می‌گذارند و عموما الکلها و پلی‌الها می‌باشند و دسته دوم که با مونومر فعال سطحی برهم کنش دارند و این مواد را به جایگاههای خود متصل می‌نمایند. در بررسی اثر الکلهای خطی بر مواد فعال سطحی نشان داده‌ایم که افزایش زنجیره هیدروکربنی الکل تمایل الکل را برای مشارکت در ساختمان میسل افزایش می‌دهد. افزایش cmc و درجه تفکیک یون ...

چکیده ندارد.