عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مهمترين مأموريت شبكه‌هاي استاني حفظ و رشد فرهنگ بومي ‌و محلي است، بنابراين با داشته‌هاي فرهنگي بايد ‌آينده¬ی خود را ترسيم كنند. ‌اين مجموعه فعاليت¬ها موجب تقويت نگاه ملي مي‌شود. شبکه ی استانی نقش بی بدیلی در ذخیره سازی فرهنگی و توسعه همه جانبه ی استانها و ترویج مبانی و اخلاق معرفتی دارند و پشتوانه محکم و نقطه قوت شبکه‌های ملی نیز محسوب می‌شوند و اگر قرار باشد شبکه ی ملی فعالیت خود را بخوبی انجام دهند باید به مدد شبکه‌های استانی باشد. چرا که شبکه‌های محلی در واقع نماینده ی بس ...

در چشم انداز فرهنگ همواره خود را در آغاز راه می یابیم؛ به ویژه هنگامی که سخن از فرهنگ ایران باشد با آن پشتوانه انبوه وآفاق نا گشته وزوایای نشناخته. از سویی ایران با همه دیر سالی، جامعه ای است جوان وجویان.جامعه ای که روی در شدن دارد وراه خود را در آینده می گشاید. بدین سان باید به پروردن وسامان دادن فرهنگ کمر بندیم تا هم خوان با نیازهای تازه وامروزین باشد وهم این که در معرکه فرهنگ های نوبه نو وجهان گیر، بتوانیم همچنان خودمان باشیم ودیگران را سخن واندیشه ونگاه تازه ارمغان آوریم ...

در این مقاله در بحث از چگونگی رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن ، سعی شده است به این پرسش پاسخی روشن داده شود که آیا جهانی شدن سبب بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ های بومی و استحاله آن ها در فرهنگ جهانی خواهد شد ؟ پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از دیدگاه های مختلف اندیشه گران و نظریه پردازان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مطالبی با عناوین زیر مورد بحث واقع شده است : مکتب واقع گرایی ، منطقه گرایی ، آیا جهانی شدن تهدیدی ب ...

سنگ بنای توسعه است ولی متاسفانه دانش بومی تا این اواخر مفاهیم "واپسگرایی" و "ایستایی" را به ذهن ها متبادر می نمود که آن هم ناشی از افکار و رویکردهای نوسازی و رهیافت های انتقال فناوری به کشاورزان کشورهای در حال توسعه بوده است. اما با بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناشی از کاربرد فناوری های نسنجیده و استفاده از فرهنگ غربی در کشورهای در حال توسعه، رویکردهای درون زا مطرح گردید. تحت تاثیر این تحولات، فرهنگ های قومی، ظرفیتهای محلی، دانش ها و مهارت های بومیان، به عنوان م ...

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین شبکه تلویزیونی افلاک با تقویت فرهنگ بـومی(فرهنگ لکی شهر نورآباد) اسـت. روش تحقیق، پیمایشی است.جامعه آماری کلیه افراد 15 سال به بالای ساکن شهر نورآباد است که ازاین میان، تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چنـد مرحلـه‌ای انتخـاب شدند و در نهایت 400 پرسـش‌نامه جمـع‌آوری و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت. اعتبـار صـوری پرسشنامه با کسب نظرگروهی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در آن به عمل آمد. پای ...

محمدعلی متخلص به فایز در سال 1250 ه.ق. در روستای کردوان از توابع شهرستان دشتی منطقه ی استان بوشهر دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش آموخت و به علت هوش سرشار برای تحصیل علوم دینی چهار سال به نجف رفته و اواخر عمر خود را در زادگاهش گذراند. در سال 1330 درگذشت و جسدش در نجف اشرف به خاک سپرده شد. فایز اشعار خود را درقالب دو بیتی سرود که از اصیل ترین قالب های شعری ایرانی می باشد. در این تحقیق دوبیتی های فایز از هفت نسخه ی چاپی، جمع آوری و مقابله گردیده و اختلاف نسخ ن ...

مساکن سنتی روستایی درشمال کشورباظاهر متفاوت خود اقتباسی ساده ازطبیعت و جغرافیای منطقه بوده و پاسخگوی نیازهای اساسی مردمانی است که فعالیت های اقتصادی و فرهنگ زیستی آنان متفاوت بادیگران نقاط ایران میباشد مسکن و معماری همواره ازعوامل اقلیمی بوده که درمواردی ازفرهنگ تبعیت میکرده است ازهزاران سال قبل درمعماری خانه های روستایی کرانه جنوبی دریای کاسپین تغییر محسوسی روی نداده بود اما ازاواخر دوره قاجاریه وبارفت و آمد مردم این منطقه به اروپا خانهها و بناهای شهرهای منطقه کم کم رنگ و شک ...

منطقه گرایی، یکی از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ و بستر فرهنگی قرار داشته و بر لزوم توجه به ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی یک منطقه خاص تأکید می کند. این خصوصیات در نهایت، به معماری حال و هوا بخشیده و حس مکان را در مواجه با فضاها تقویت می کنند. منطقه گرایی، دیدگاهی تحلیلی و انتقادی است که بر حفظ ویژگی ها و خصوصیات خاص مکان تأکید داشته و نوعی فلسفه ی ارجاعی در برقراری هماهنگی میان مردم، دست ساخته های آنها و طبیعت به شمار میرود. در منطقه گرایی معمار تلاش می کن ...

پژوهش حاضر با هدف شناخت نگرش مردم نسبت به برنامه‌های فرهنگی شبکه استانی سیمای مرکز کرمان انجام گرفته است. شبکه‌های محلی باتوجه به برخورداری از قابلیت‌های ‌خرده فرهنگ،‌تنوع قومی و زبانی و دیگر ویژگی‌های متمایز از کل جامعه از اهمیت خاصی برخوردارند و حفظ واشاعه ارزش‌های بجای مانده از گذشته، ‌زمینه را برای همگرایی ملی فراهم می‌سازد پرداختن سیمای استانی کرمان به گویش، موسیقی، اشعار و ادبیات، ضرب‌المثل و صنایع دستی به عنوان ملاک‌های فرهنگی و بومی این برنامه‌ها در این شبکه بوده است ...