عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14086

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه، تحلیل تنش سایزموتکتونیکی در ایران است که با استفاده از ساز و کار کانونی زلزله ها انجام می گردد. برای این منظور ما روش تحلیلی آنالیز تنش را برای تعیین تنسور های تنش بکار گرفته ایم. در این تحقیق نزدیک به 1500 ساز و کار کانونی زلزله که در قرن گذشته و از سال 1931 تا 2008 در ایران رویداده گردآوری شده و مورد استفاده قرار گرفته است. تنسورهای تنش محاسبه شده نشان می دهد که محور تنش بیشینه در اکثر نقاط ایران نزدیک به افق است (بجز مکران که نزدیک به قائم است). آزیموت ...

پژوهش حاضر مطالعه‌ای زمینه‌ای است که به منظور بررسی مشکلات موجود در انجام پژوهش از نظر اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است . هدف مطالعه تعیین مشکلات اعضاء هیئت علمی این دانشگاه در انجام پژوهش بوده است . در این پژوهش 132 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران به طور تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه‌ای بود که در دو قسمت عمده تنظیم شده بود. در قسمت اول 17 سئوال مربوط به مشخصات ف ...

نگاهی به قلمرو جغرافیایی ایران در ادوار تاریخی با استفاده از نقشه‌های جغرافیایی سلسله‌های مختلف حاکم بر ایران. ...

با توجه به این که تولید گوگرد در کشور ما به دلیل وجود صنایع نفت و گاز بسیار قابل توجه می‌باشد و در صورت عدم صادرات ، کشور را دچار مشکلات مازاد تولید می‌نماید بنابراین مطالعه‌ای برای یافتن کاربردهای جدید گوگرد انجام شد. طبق نتایج این طرح از گوگرد تولیدی کشور علاوه بر این که در صنایع معروف و قدیمی مثل تولید "اسیدسولفوریک " قابل استفاده است از آن می‌توان در ساخت بتن و آسفالت گوگردی که دارای کاربردهای قابل توجه‌ای در کشور است استفاده کرد. این دو محصول دارای خواصی است که برای شرای ...

پیدایش اولین تمبر در دنیا: در زمانهای قدیم گرچه هر نامه ای مهر می خورد ولی از تمبر خبری نبود و بعدها صورت هایی از تکه کاغذهای چاپی بکار گرفته شد ولی آنها تمبر نبودند . اولین تمبر را به این صورتی که امروز به آن تمبر می گویند و یک طرفغ آن چسب و طرف دیگر رقم قیمت را بار خود دارد به پیشنهاد یررولاندهیل ‏‎Sirrowland hill‎‏ انگلیسی به سال 1840 میلادذی در روز اول ماه مه به نام پنی سیاه black‎‏ ‏‎Penny در انگلستان منتشر گردید . که بعدها دو پنی آبی آن نیز به چاپ رسید . پیدایش تمبر در ...

این گزارش چشم انداز منابع معدنی ایران و جهان در سال 2000 را به طور جامع و تحلیلی به تصویر می‌کشد. برخلاف برخی دیدگاههای بدبینانه، چشم انداز منابع و ذخایر معدنی جهان، امیدوار کننده است . این خوش بینی به ویژه در مورد کشورهایی صدق می‌کند که بخش‌های وسیعی از خاکشان دارای انواع گوناگونی از ساختارهای زمین شناختی است . چشم انداز آینده منابع و ذخایر معدنی ایران امیدوار کننده است . آنچه مسلم است صادرات مواد معدنی فراوری شده می‌تواند دومین منبع صادراتی کشورمان بعد از نفت باشد، به عبارت ...

میوز ومیتوز درزعفران مزروعی ایران شرح داده شده است نتایج نشان میدهد که این گونه گیاهی ،عقیم واتوتیرپیلوئید می باشد.آنالیز کاریوتیپ یکنوع واژگونی کروموزومی عقب ماندگی وحذف کروموزومی وتوزیع کروموزومها درمرحله آنافاز اول میوزشرح داده است ،همچنین دلائل عقیمی زعفران روشن شده است . ...

شناخت شیب کمتر از 1 درصد، بین 1-3 درصد، بین 3-5 درصد، بین 5-10 درصد، بین 10-15 درصد، بین 15-30 درصد، بین 30-50 درصد و بیشتر از 50 درصد کل ایران بر پایه نقشه‌های توپوگرافی 1:250000 ...

اطلس آموزش عالی ایران که با استفاده از نقشه‌نگاری کامیپوتری، داده‌های آماری را از نظر جغرافیایی با دقت تحلیل می‌نماید، ابزاری است که توسط آن می‌توان نقاط قوت و ضعف آموزش عالی کشور، به ویژه تفاوتهای منطقه‌ای آن را مشخص نمود. این امر از یک سو به برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور کمک می‌نماید از سوی دیگر در مکان‌یابی موسسات آموزش عالی، نقش تعیین‌کننده و بسزایی خواهد داشت . ...
نمایه ها: