عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این نوشتار اصولا با توجه به موضوع، می‌بایست صرفا به بررسی مبانی اکراه در حقوق کیفری چه از نظر فقهی، و چه از نظر حقوقی پرداخته می‌شد، لکن به جهت بررسی دقیق‌تر، ابتدا به مفهوم اکراه پرداخته شده، و بعد از شرح مفاهیم لغوی در لغت عرب و فارس به ذکر تعاریف و مفاهیم آن در فقه عامه، فقه خاصه و قوانین ایران پرداخته شده است . همچنین شرایط تحقق اکراه در نظریات فقها و حقوقدانان بررسی شده، و در مبحثی دیگر، ماهیت اکراه از جهت تاثیرات آن بر اراده، بحث گردیده است . همچنین جهت تشخیص افتراق ...

اکراه، عبارت است از وادار کردن شخصی به انجام یا ترک فعل یا قولی و با تهدید حسی(زدن) یانفسی (هتک حرمت )صورت می گیرد.ارکان اکراه عبارتند از: مکرِه ،مکرَه ،مکرهٌ به و مکرهٌ علیه و درصورت تحقق شروط این ارکان اکراه صورت می گیرد.در اکراه، عامل خارجی انسانی شخص را مورد تهدید قرار می دهد و این عامل موجب تمایز اکراه از اضطرار می گردد .نکاح فضولی همانند نکاح مکرَه فاقد رضای یکی از دو طرف یا هر دو طرف می باشد.فقهای امامیه و اهل سنت نظریه صحت منوط به اجازه یا غیر نافذ و بطلان آن را مطرح ...

سخن از ارزش و جایگاه ادله اعم از دلایل مستقیم که بی واسطه منجر به علم قاضی می شوند (مانند اقرار ، شهادت ،...) و دلایل غیر مستقیم که به عنوان وسیله و ابزاری در رسیدن به نتیجه مطلوب به قاضی کمک می کنند منوط و وابسته به شرایط و مقدماتی است لذا دلایل زمانی معتبرند که واجد شرایط و خصوصیات ذاتی و کیفی باشند مثلاً اقرار شخص نابالغ نمی تواند به عنوان یک دلیل معتبر در امور کیفری به حساب آید و همچنین قدرت و اعتبار یک دلیل می تواند بسته به نوع جرم ارتکابی متفاوت باشد چنان که در اسلام قت ...

پژوهش‌حاضر در قلمرو جزای عرفی، اسلامی و حقوق انگلستان، در دو بخش به بررسی موضوع اکراه در قتل می‌پردازد. بخش اول با عنوان کلیات شامل دو فصل می‌گردد. فصل اول شناخت لغوی، اصطلاحی و نیز مستندات راجع به موضوع را بررسی می‌نماید و فصل دوم به بحث پیرامون ارکان مادی و معنوی موضوع اکراه در قتل می‌پردازد. بخش دوم نیز با دو فصل اختصاص به مطالعه حالات خاص و تحقیق حکم اکراه در قتل دارد. فصل اول حالات خاص و وضعیت‌های ویژه‌ای را در وقوع قتل اکراهی در محدوده عناوینی از حقوق جزای عمومی مورد مط ...

پایان نامه حاضر راجع به تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری است. آن چه در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری می باشد . مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب فراهم می کند .گر چه بی تردید ، تنها در فرض وقوع جرم سخن از مجازات صحیح و منطقی است ، اما دیری است که صاحب نظران جزائی ،بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم ، در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقا ...

یکی از مسائل و موضوعات مهم و قابل مطرح در دنیای امروز بحث اکراه در فقه و حقوق است. از آنجایی که در بسیاری از مسائل و احکام من جمله عقود و معاملات شروطی برای متعاقدین در نظر گرفته شده که از بین این شروط شرط اختیار از شرایط مهم و قابل مطرح در صحت عقود و معاملات است مسئله اکراه دارای جایگاه ویژه ای در فقه بخصوص در قوانین و حقوق می یابد. تحقیق حاضر درصدد است تا ضمن بحث پیرامون اکراه، تأثیرات آن را در ابعاد مختلف موضوع از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... مورد بررسی قرار دهد. لذا این ت ...

اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه‌ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می‌برد. این رضای معدوم، رضای به معنای طیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه هم جنبه جرمی دارد و هم عیب رضا محسوب می‌شود. امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است و چهره ...

انسان در جریان زندگی با دیگر هم‌نوعان خود، در پاره‌ای از اوقات تحت تأثیر عوامل جسمی، روانی و اجتماعی وادار می‌شود که بر خلاف میل خود دست به انجام کاری یا ترک وظیفه‌ای بزند و بر اساس اصل آزادی اراده مسئول کارهایی است که انجام می‌دهد ولی به محض ارتکاب جرم از جانب شخص، نمی‌توان او را به دلیل ارتکاب جرم مسئول دانسته و وی را مورد موأخذه و مجازات قرار داد. برای این‌که بتوان مسئولیت را بر دوش مرتکب نهاد و جرم را به حساب او گذاشت مرتکب می‌بایست شرایط پذیرفتن بار تقصیر را داشته باشد ک ...
نمایه ها:

از آنجایی که انسان اشرف مخلوقات است و حفظ حیات او محترم به همین دلیل خداوند متعال برای پیشگیری از قتل و کشتار و خونریزی حکم قصاص را مقرر فرمودند. حال در این پایان نامه سعی شده که حکم اکراه در قتل بررسی شود. در بخش اول بحث کلیات پژوهش مطرح شده است. در بخش دوم مباحث اولیه و مبانی موضوع مانند مفهوم شناسی، انواع اکراه، شروط لازم برای تحقق اکراه،منابع قاعده اکراه بررسی شده است. در بخش سوم که بحث اصلی ماست اکراه در قتل به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفت و اینکه حکم فرد مکرَ ...
نمایه ها:
قتل Rss |